جدول قیمت گذاری

برنامه های قیمت گذاری انعطاف پذیر ما

ویرایش
icons-img

شروع

65000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 2

حرفه ای

69000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 3

پک پرمیوم

99000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
ویرایش
icons-img

شروع

45000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 3

پک پرمیوم

59000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 2

حرفه ای

99000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی

جدول قیمت گذاری

برنامه های قیمت گذاری انعطاف پذیر ما

ویرایش
sassico pricing icon

شروع کننده

2400تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
sassico pricing icon

پک اساسی

3400تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک پرمیوم

4500تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
ویرایش
sassico pricing icon

پک پرمیوم

6500تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
sassico pricing icon

پک تجاری

3200تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک رایگان

0تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب

جدول قیمت گذاری

برنامه های قیمت گذاری انعطاف پذیر ما

ویرایش
icons-img

شروع

65000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 2

حرفه ای

69000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 3

پک پرمیوم

99000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
ویرایش
icons-img

شروع

45000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 3

پک پرمیوم

59000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی
icons-img 2

حرفه ای

99000 تومان /ماهانه
 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال به روز رسانی

قبلاً عضو شده اید! آیا پروژه ای برای کار با آن دارید؟

شروع کنید