sassico pricing icon

شروع کننده

2600تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • عنوان لیست
sassico pricing icon

پک شرکتی

5100تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب
 • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک پرمیوم

8400تومان


 • 50+ ابزارک نرم افزار
 • 300+ قالب های حرفه ای
 • صفحه ساز قالب