sassico pricing icon

شروع پک

2600تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
sassico pricing icon

پک بیرنس

3100تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
  • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک رایگان

4900تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز ووکامرس