sassico pricing icon

شروع پک

2600تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
sassico pricing icon

پک اساسی

2900تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
  • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک پرمیوم

4500تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب