sassico pricing icon

پک پرمیوم

6500تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
sassico pricing icon

پک تجاری

3200تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب
  • صفحه ساز ووکامرس
sassico pricing icon

پک رایگان

0تومان


  • 50+ ابزارک نرم افزار
  • 300+ قالب های حرفه ای
  • صفحه ساز قالب