قیمت گذاری

سبک پیش فرض

شروع کننده

65000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کننده

54000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کننده

74000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کننده

25000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

قیمت گذاری

سه ستونه با سبک رنگی

شروع کننده

45000 تومان ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

شروع کننده

84000 تومان ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

شروع کننده

43000 تومان ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

قیمت گذاری

سه ستونه با سبک رنگ جامد

شروع کننده

45000 تومان / ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • خروجی پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

شروع کننده

36000 تومان / ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • خروجی پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

شروع کننده

32000 تومان / ماهانه
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه
 • پهنای باند 300 گیگابایتی
 • خروجی پایگاه داده
 • امنیت پیشرفته

قیمت گذاری

سه ستونه با سبک جامد

شروع کننده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

42000 تومان
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه

شروع کننده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

21000 تومان
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه

شروع کننده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

35000 تومان
 • اکانت ایمیل
 • فضای 100 گیگابایتی
 • نام دامنه

قیمت گذاری

چهار ستونه با سبک شیب

شروع کنده

36000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کنده

34000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کنده

37000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شروع کنده

64000 تومان ماهانه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.